Çöğür ( klasik tohumdan çimlendirme)  ve klon anaçlar olmak üzere aşısız fidan materyalleridir.

1